لیست قیمت صندلی ماساژور (مهر 1401) - مبل ماساژ

صندلی ماساژ RT-8900

صندلی ماساژ RT-8900

۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندلی ماساژ RT-5862

صندلی ماساژ RT-5862

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندلی ماساژ SL-A100

صندلی ماساژ SL-A100

۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صندلی ماساژ A389-2

صندلی ماساژ A389-2

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان